Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 är planerat till söndagen den 26/2 kl 17:00, varmt välkomna till cafeterian!

Under årsmötet utses bl.a. en styrelse för 2023. Under de senaste två åren har ett arbete skett med att dela in arbetet som behöver ske inom klubben, i olika arbetsgrupper där en utsedd person från styrelsen har varit ansvarig för respektive grupp. Som hjälp under året finns även ett årshjul som underlättar arbetet för styrelsen och vad som ska göras när.

Vill du engagera dig ideellt och vara med och bidra i en av Boxholms äldsta
idrottsföreningar?

Ridskolegruppen
Ansvarar tillsammans med verksamhetsledaren och hästansvarig att hästarna får god
omsorg, hitta nya hästar/avveckla hästar som inte längre passar i verksamheten.

Tävlingsgruppen
Planerar de tävlingar som sker på ridklubben under året, brukar vara ca tre helger per år.

Trivsel/Servering
Vid tävling eller annat evenemang på ridklubben så ansvarar denna grupp för serveringen
som sker i samband med dessa aktiviteter

Anläggning
Planerar och utför underhåll som behöver ske på anläggningen samt inköp av saker till
anläggningen.

Personal
Ansvarar för den personal som är anställd på ridklubben, möten och utvecklingssamtal.

Sponsring
Ridklubben är idag sponsrad av en rad företag som under året kontaktas för att se om de
fortsatt vill vara sponsorer inom klubben.

Försäljning
Ansvarar för de försäljningsaktiviteter som sker några gånger per år i klubbens räkning.

Privatryttare
Kontaktperson mellan ridklubb och privatryttare som är medlemmar i klubben.

Varmt välkommen med en intresseanmälan och för mer information till Lena Thörn Wennerqvist 073-969 77 44 (valberedningen)