Fadder för terrängbanan

Vad innebär det att vara fadder på Boxholms terrängbana?

Att vara fadder innebär att du hjälper till med ett hinder på terrängbanan och för det får du rida fritt på terrängbanan under det året du är fadder. Du ska som fadder se till att ditt hinder är ridvänligt och i träningsskick. Till  tävling är det ert ansvar att se till att hindret är i tävlingsskick, tex genom infångare eller blommor. Det är en ryttare/hinder som gäller alt fler ryttare på de hindren med mer jobb.

Har ni några frågor eller önskar att bli fadder till ett hinder, ta kontakt med Nina Hallén